Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kukučka lúčna kukučka lúčna v atlase rastlín

kukučka lúčna Lychnis flos-cuculi

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
16. júna 2011 13:25
Fotografia  druhu  kukučka lúčna