Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vemenník dvojlistý vemenník dvojlistý v atlase rastlín

vemenník dvojlistý Platanthera bifolia

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
16. júna 2011 14:06
Fotografia  druhu  vemenník dvojlistý