Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  margaréta biela margaréta biela v atlase rastlín

margaréta biela Leucanthemum vulgare

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
17. júna 2011 19:35
Fotografia  druhu  margaréta biela