Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec poľný vrabec poľný v atlase živočíchov

vrabec poľný Passer montanus

Autor:
Iveta Beňová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
13. júna 2011 16:50
Fotografia  druhu  vrabec poľný