Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zvonček konáristý zvonček konáristý v atlase rastlín

zvonček konáristý Campanula patula

Autor:
Mgr. Daniela Tomašovičová
Skupina:
Borníčkovia
Zachytené dňa:
21. mája 2011 11:32
Fotografia  druhu  zvonček konáristý