Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kunka žltobruchá kunka žltobruchá v atlase živočíchov

kunka žltobruchá Bombina variegata

Autor:
Mgr. Daniela Tomašovičová
Skupina:
Borníčkovia
Zachytené dňa:
21. mája 2011 10:12
Poznámka:

po daždi sa povyťahovali žabky…

Fotografia  druhu  kunka žltobruchá