Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
Juraj Sokol
Skupina:
Zálesáci
Zachytené dňa:
6. júna 2011 16:18
Fotografia  druhu  vrabec domový