Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
31. mája 2011 17:03
Fotografia  druhu  vrabec domový