Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  lastovička domová lastovička domová v atlase živočíchov

lastovička domová Hirundo rustica

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
31. mája 2011 17:06
Fotografia  druhu  lastovička domová