Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čierny drozd čierny v atlase živočíchov

drozd čierny Turdus merula

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
5. júna 2011 15:18
Fotografia  druhu  drozd čierny