Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  šalvia lúčna šalvia lúčna v atlase rastlín

šalvia lúčna Salvia pratensis

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
5. júna 2011 15:23
Fotografia  druhu  šalvia lúčna