Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
Ondrej jakubec
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
23. mája 2011 15:30
Fotografia  druhu  vrabec domový