Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  veternica lesná veternica lesná v atlase rastlín

veternica lesná Anemone sylvestris

Autor:
Ing Eva Berecinová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
30. marca 2011 14:16
Poznámka:

Lesná cesta smerom k podhradiu Zborov- okr. Bardejov

Fotografia  druhu  veternica lesná