Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec poľný vrabec poľný v atlase živočíchov

vrabec poľný Passer montanus

Autor:
Veronika Berecinová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
19. júna 2007 16:26
Fotografia  druhu  vrabec poľný