Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  belorítka domová belorítka domová v atlase živočíchov

belorítka domová Delichon urbica

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
31. mája 2011 11:33
Poznámka:

Minulý rok nám zateplili školu ,takže keď na jar belorítky prileteli našli novú neznámu stenu. Stihli ju už obzrieť a teraz máme na škole inváziu.Materiál na hniezda nosia na všetky steny. Neruší ich ani činnosť žiakov vo vnútri.

Fotografia  druhu  belorítka domová