Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  roháč obyčajný roháč obyčajný v atlase živočíchov

roháč obyčajný Lucanus cervus

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
2. júna 2011 7:28
Poznámka:

Takéhoto krásavca, dlhého 8,5 cm, sme objavili priamo pred vchodom do školy.

Fotografia  druhu  roháč obyčajný