Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  črievičník papučkový črievičník papučkový v atlase rastlín

črievičník papučkový Cypripedium calceolus

Autor:
Beáta Rimská
Skupina:
Orchidey
Zachytené dňa:
25. mája 2011 9:43
Fotografia  druhu  črievičník papučkový