Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  orlíček obyčajný orlíček obyčajný v atlase rastlín

orlíček obyčajný Aquilegia vulgaris

Autor:
Beáta Rimská
Skupina:
Orchidey
Zachytené dňa:
25. mája 2011 10:03
Fotografia  druhu  orlíček obyčajný