Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kozobrada lúčna kozobrada lúčna v atlase rastlín

kozobrada lúčna Tragopogon pratensis

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
1. júna 2011 9:15
Fotografia  druhu  kozobrada lúčna