Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kosatec žltý kosatec žltý v atlase rastlín

kosatec žltý Iris pseudacorus

Autor:
Liana Feherová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
30. mája 2011 15:00
Fotografia  druhu  kosatec žltý