Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kukučka lúčna kukučka lúčna v atlase rastlín

kukučka lúčna Lychnis flos-cuculi

Autor:
Diana Furdová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
31. mája 2011 12:50
Fotografia  druhu  kukučka lúčna