Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hadinec obyčajný hadinec obyčajný v atlase rastlín

hadinec obyčajný Echium vulgare

Autor:
Miriam Jakubocová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
30. mája 2011 14:00
Fotografia  druhu  hadinec obyčajný