Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  konvalinka voňavá konvalinka voňavá v atlase rastlín

konvalinka voňavá Convallaria majalis

Autor:
Jaroslava Rybkova
Skupina:
Zlaté rybky
Zachytené dňa:
25. mája 2011 11:31
Fotografia  druhu  konvalinka voňavá