Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  margaréta biela margaréta biela v atlase rastlín

margaréta biela Leucanthemum vulgare

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
31. mája 2011 9:12
Fotografia  druhu  margaréta biela