Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  margaréta biela margaréta biela v atlase rastlín

margaréta biela Leucanthemum vulgare

Autor:
Mgr. Eva Neupaverová
Skupina:
Snežienky
Zachytené dňa:
29. mája 2011 17:50
Fotografia  druhu  margaréta biela