Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  orlíček obyčajný orlíček obyčajný v atlase rastlín

orlíček obyčajný Aquilegia vulgaris

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
26. mája 2011 17:52
Fotografia  druhu  orlíček obyčajný