Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kukučka lúčna kukučka lúčna v atlase rastlín

kukučka lúčna Lychnis flos-cuculi

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
26. mája 2011 13:13
Poznámka:

Často sa vyskytujúca rastlina našich horských a podhorských lúk.

Fotografia  druhu  kukučka lúčna