Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  lastovička domová lastovička domová v atlase živočíchov

lastovička domová Hirundo rustica

Autor:
Veronika Berecinová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
18. mája 2011 7:30
Fotografia  druhu  lastovička domová