Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  salamandra škvrnitá salamandra škvrnitá v atlase živočíchov

salamandra škvrnitá Salamandra salamandra

Autor:
Ing Eva Berecinová
Skupina:
ekológovia
Zachytené dňa:
31. marca 2011 14:30
Fotografia  druhu  salamandra škvrnitá