Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ropucha bradavičnatá ropucha bradavičnatá v atlase živočíchov

ropucha bradavičnatá Bufo bufo

Autor:
Milada LEPIŠOVÁ
Skupina:
Ochranca prírody
Zachytené dňa:
7. mája 2011 10:24
Poznámka:

Žubrienka je názov larvy žaby. Živí sa hlavne riasami alebo inými rastlinami. Nemajú žiaden spôsob obrany a sú potravou pre veľa predátorov. Zdržiavajú sa hlavne v stojatých vodách, močariskách.

Fotografia  druhu  ropucha bradavičnatá