Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jesienka obyčajná jesienka obyčajná v atlase rastlín

jesienka obyčajná Colchicum autumnale

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
16. mája 2011 9:29
Fotografia  druhu  jesienka obyčajná