Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kukučka lúčna kukučka lúčna v atlase rastlín

kukučka lúčna Lychnis flos-cuculi

Autor:
Anna Cabuková
Skupina:
Lastovičky
Zachytené dňa:
16. mája 2011 15:45
Fotografia  druhu  kukučka lúčna