Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  veternica lesná veternica lesná v atlase rastlín

veternica lesná Anemone sylvestris

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
19. mája 2011 11:26
Fotografia  druhu  veternica lesná