Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bôľhoj lekársky bôľhoj lekársky v atlase rastlín

bôľhoj lekársky Anthyllis vulneraria

Autor:
RNDr. Renáta Sýkorová
Skupina:
Ježkovia
Zachytené dňa:
19. mája 2011 7:43
Fotografia  druhu  bôľhoj lekársky