Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec poľný vrabec poľný v atlase živočíchov

vrabec poľný Passer montanus

Autor:
Tomáš Škirta
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
23. mája 2011 7:57
Fotografia  druhu  vrabec poľný