Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Mgr. Eva Neupaverová
Skupina:
Snežienky
Zachytené dňa:
22. mája 2011 19:53
Poznámka:

samička

Fotografia  druhu  kačica divá