Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  konvalinka voňavá konvalinka voňavá v atlase rastlín

konvalinka voňavá Convallaria majalis

Autor:
Mgr. Eva Neupaverová
Skupina:
Snežienky
Zachytené dňa:
22. mája 2011 12:18
Fotografia  druhu  konvalinka voňavá