Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  orlíček obyčajný orlíček obyčajný v atlase rastlín

orlíček obyčajný Aquilegia vulgaris

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
21. mája 2011 8:08
Fotografia  druhu  orlíček obyčajný