Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jeleň lesný  jeleň lesný v atlase živočíchov

jeleň lesný Cervus elaphus

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
21. mája 2011 8:29
Poznámka:

stopy

Fotografia  druhu  jeleň lesný