Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  konvalinka voňavá konvalinka voňavá v atlase rastlín

konvalinka voňavá Convallaria majalis

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
21. mája 2011 9:19
Fotografia  druhu  konvalinka voňavá