Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  iskerník ilýrsky iskerník ilýrsky v atlase rastlín

iskerník ilýrsky Ranunculus illyricus

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
18. mája 2011 16:33
Fotografia  druhu  iskerník ilýrsky