Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čvíkotavý drozd čvíkotavý v atlase živočíchov

drozd čvíkotavý Turdus pilaris

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
19. mája 2011 12:32
Fotografia  druhu  drozd čvíkotavý