Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  konvalinka voňavá konvalinka voňavá v atlase rastlín

konvalinka voňavá Convallaria majalis

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
20. mája 2011 15:10
Fotografia  druhu  konvalinka voňavá