Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krasovlas bezbyľový krasovlas bezbyľový v atlase rastlín

krasovlas bezbyľový Carlina acaulis

Autor:
Lukáš Fessel
Skupina:
Červíci
Zachytené dňa:
16. apríla 2011 16:50
Poznámka:

Šidlovec a jeho okolie nám ukázalo svoje krásy.

Fotografia  druhu  krasovlas bezbyľový