Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  krasovlas bezbyľový krasovlas bezbyľový v atlase rastlín

krasovlas bezbyľový Carlina acaulis

Autor:
Mgr. Stanislava Michalinová
Skupina:
ochranári
Zachytené dňa:
19. mája 2011 14:01
Poznámka:

Na našich potulkách prírodou po náučnom chodníku „stretávame“ stále tie isté druhy organizmov.

Fotografia  druhu  krasovlas bezbyľový