Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  šalvia lúčna šalvia lúčna v atlase rastlín

šalvia lúčna Salvia pratensis

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
19. mája 2011 12:57
Fotografia  druhu  šalvia lúčna