Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zvonček konáristý zvonček konáristý v atlase rastlín

zvonček konáristý Campanula patula

Autor:
Mgr. Alena Píšová
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
19. mája 2011 12:56
Fotografia  druhu  zvonček konáristý