Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  medveď hnedý  medveď hnedý v atlase živočíchov

medveď hnedý Ursus arctos

Autor:
Timea Fedorová
Skupina:
Bystríkovia
Zachytené dňa:
25. októbra 2010 15:41
Poznámka:

Pekárová, cca 15km od školy v Košťanoch nad Turcom

Fotografia  druhu  medveď hnedý