Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pálka širokolistá pálka širokolistá v atlase rastlín

pálka širokolistá Typha latifolia

Autor:
Mgr. Eva Neupaverová
Skupina:
Snežienky
Zachytené dňa:
17. mája 2011 11:38
Fotografia  druhu  pálka širokolistá