Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Matej Hyčko
Skupina:
Bystríkovia
Zachytené dňa:
11. mája 2011 18:12
Fotografia  druhu  kačica divá